Guide: Beräkna vinkeln på gräsmattan

Guide: Beräkna vinkeln på gräsmattan2018-08-28T21:24:52+00:00

När en robotgräsklippare ska köpas är det första man bör göra att undersöka vilken terräng som klipparen ska klara av. Det är nämligen stor skillnad mellan modellerna gällande hur de klarar av gropar, smala passager och storlek på klippytan. Utöver det spelar det även roll vilken lutning som modellen klarar av. Exempelvis klarar Automower 430X en lutning på 45 % medan Gardena R50Li enbart klarar 25 %.

Det finns flera sätt att mäta lutningarna på gräsmattan för att avgöra val av modell.Mäta med vattenpass/Smartphone

Det enklaste sättet är att mäta vinkeln med ett vattenpass. Då anges vanligtvis lutning i grader, vilket man sedan kan omvandla till procent.

Lägg en hyvlad regel (ex 45*90mm) i lutningen och placera sedan vattenpasset på regeln. Det bästa är om regeln placeras på ”högkant”. Detta eftersom den är mer styv åt det hållet och felmarginalen minskar. Ställ vattenpassen på mitten av regeln och läs av.

Omvandla gradantal till procent

Ett enkelt sätt att omvandla gradantal till procent är att tänka att procentsatsen är dubbelt så stor. Det gör därmed att en vinkel på 35 grader motsvarar 70%. Detta är däremot inte någon exakthet.

Exempelvis motsvarar 5 grader 9 %, 20 grader motsvarar 36 % och 35 grader motsvarar 70 %. Men det ger en tydlig riktlinje om vilken robotgräsklippare som ska väljas. Är vinkeln precis på gränsen för vad klipparen klarar av bör man starkt överväga att gå upp en nivå och köpa en starkare modell.

Beräkna vinkel i procent

Välj ut en passande del på gräsmattan där det är som brantast. Klarar robotgräsklipparen av denna del kommer den därmed att klara av att hantera resterande lutningar på gräsmattan.

Mät ut sträckan i centimeter fågelvägen. På bilden nedan är den lutande delen som klipparen kommer att åka på men det är ”botten” på triangeln som ska mätas. Enklast är därmed att en person håller i ett måttband (en bit ovanför marken) där backen börjar och att en annan person står där backen slutar. Se till att måttbandet är sträckt och är förhållandevis horisontellt.

Sen ska man mäta höjdskillnaden. Sätt en pinne i botten av backen och skapa en vågrät linje fram till toppen av backen exempelvis med ett snöre. Mät på pinnen i vilken höjd som snöret fästes.

Dela sedan höjden med längden och multiplicera detta svar med 100.

Exempel: Denna backe är 200 cm lång och 40 cm hög. 40/200=0,2. Detta multiplicerat med 100 blir 20 dvs 20 % lutning.

exempel på lutning

Exempel på lutning