Tips för att skydda din robotgräsklippare mot stöld

Tips för att skydda din robotgräsklippare mot stöld2018-08-28T21:24:52+00:00

Antalet robotgräsklippare som stjäls varje år är mycket lågt. Det beror på att de flesta klippare har säkerhetssystem som gör de obrukbara för någon som inte kan dess kod. Det viktigaste är därmed att ha en modell med PIN-kod. Utöver det finns även andra vägar att gå för att öka säkerheten.PIN-kod

När robotgräsklipparen installeras skapas en PIN-kod som används för att låsa den. Denna kod är oftast kopplad till laddstationen vilket medför att robotklipparen inte kan användas utan dess unika laddstation. Dessutom kan det finnas en begränsning som gör att koden måste slås in efter ett tag om både laddstation och klippare flyttas från dess ursprungliga läge.

Har man tappat bort koden brukar det gå att lösa via återförsäljare av modellen.

Då PIN-kod är det viktigaste för att minska stöldrisken bör man alltid välja en modell med denna säkerhet.

Larm

Larm kan tjuta i det fall som robotgräsklipparen lyfts upp i luften. Det kan även förekomma att modellen låser sig om den lyfts i mer än 30 sekunder. För att den ska kunna användas igen behöver man slå in PIN-koden.

Placering

De allra flesta robotgräsklippare har en laddstation som den åker till när batteriet börjar ta slut. Om den är programmerad att inte klippa under vissa tider på dygnet är det även hit som modellen åker under denna tid.

Genom att placera laddstationen på ett undangömt ställe visas den inte lika tydligt upp för förbipasserande. Uttrycket ”det är tillfället som gör tjuven” passar alltså mycket bra. Att ha laddstationen i en mindre verktygsbod eller under en trappa har även en annan fördel. Det ger tak över klipparen och därmed påverkas den inte av väder och vind i samma utsträckning som när den är aktiv.

GPS-kontroll

På ett flertal modeller finns en GPS-sändare vilket gör att man kan se exakt var robotgräsklipparen befinner sig via mobilen eller datorn. På vissa modeller ingår denna funktion i priset medan det på andra modeller kan köpas som tillval. I detta fall går det att få ett varningsmeddelande om klipparen lämnar det område som den förväntas klippa.

Det är även vanligt att dessa modeller går att styra och programmera via en app. Därmed kan man exempelvis bestämma när den ska klippa eller beordra den att återvända till laddstationen.

Om robotgräsklipparen blir stulen

Om robotgräsklipparen stjäls kan man ofta få ersättning från sin hemförsäkring. Detta eftersom att det räknas som ”stöld av egendom”. Däremot tillkommer då en självrisk och ersättningen kan beräknas utifrån en värdeminskning på roboten. En fördel är att höra med försäkringsbolaget om de har några specifika krav för att ersättning ska kunna betalas ut.